MIXER BÀN

Danh mục sản phẩm
MIXER BÀN

Mixer DBacoustic MFX12

8.500.000 đ 11.600.000 đ

MIXER YAMAHA 166CU

4.200.000 đ 4.500.000 đ

MIXER SOUNDCRAFT EFX 12

3.300.000 đ 3.500.000 đ

MIXER PEAVEY 5 LINE

1.600.000 đ 1.900.000 đ

MIXER PEAVEY 12 LINE

3.650.000 đ 4.000.000 đ

MIXER YAMAHA MG80

3.100.000 đ 3.600.000 đ

MIXER SOUNDCRAFT 8 LINE

3.000.000 đ 3.100.000 đ