Loa CAVS

Danh mục sản phẩm
Loa CAVS

Loa CAVS C10

6.500.000 đ 9.500.000 đ

Loa CAVS CK10

4.500.000 đ 6.600.000 đ

Loa Sub CAVS GLS118

19.500.000 đ 20.500.000 đ

Loa Line Array CAVS GL12

13.000.000 đ 14.000.000 đ

LOA FULL CAVS XB12 PLUS

9.400.000 đ 10.400.000 đ

LOA FULL CAVS XB12 LITE

8.000.000 đ 9.300.000 đ

LOA KARAOKE CAVS LF-710

4.500.000 đ 6.600.000 đ

LOA KARAOKE CAVS LF-712

5.800.000 đ 10.000.000 đ

LOA FULL CAVS LS-712

10.500.000 đ 19.800.000 đ

LOA KARAOKE CAVS LS-710

8.300.000 đ 15.400.000 đ

Loa Full CAVS 612FG

7.700.000 đ 14.300.000 đ

Loa Full CAVS XB12 PRO

11.000.000 đ 15.500.000 đ

Loa Full CAVS XB10

6.700.000 đ 9.200.000 đ