VANG CƠ

VANG CƠ

VANG CƠ

VANG CƠ

VANG CƠ XỊN,VANG CƠ GIÁ SĨ
VANG CƠ GIÁ SĨ
Tags: VANG CƠ

Vang Cơ Cao Cấp T-Acoustic A6 Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: T-ACOUSTIC

Vang Cơ Cao Cấp T-Acoustic A6 Pro

3.200.000đ
3.800.000đ
Mua ngay

Vang Cơ Cao Cấp T-Acoustic A6 Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Vang cơ NEX FX9 Plus

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: NEX acoustic

Vang cơ NEX FX9 Plus Chính Hãng

2.200.000đ
2.800.000đ
Mua ngay

Vang cơ NEX FX9 Plus Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

NEX FX9 LIMITED Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: NEX acoustic

Vang Cơ NEX FX9 LIMITED Chính Hãng

2.200.000đ
2.800.000đ
Mua ngay

Vang Cơ NEX FX9 LIMITED Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

T-ACOUSTIC DSP 6600

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: t-acoustic

VANG CƠ CAO CẤP T-ACOUSTIC DSP 6600

Liên hệ để có giá sỉ
4.500.000đ
Mua ngay

VANG CƠ CAO CẤP T-ACOUSTIC DSP 6600

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-6 BLUETOOTH

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: T-ACOUSTIC(USA)

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-6 BLUETOOTH

Liên hệ để có giá sỉ
3.200.000đ
Mua ngay

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-6 BLUETOOTH

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-9 OPTICAL

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: t-acoustic

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-9 OPTICAL

Liên hệ để có giá sỉ
3.000.000đ
Mua ngay

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-9 OPTICAL

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

CAVS F-7000

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: CAVS

Vang Cơ CAVS F-7000

2.600.000đ
3.200.000đ
Mua ngay

Vang Cơ CAVS F-7000

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

CAVS F-5000 GOLD

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: CAVS

VANG CƠ CAVS F-5000 GOLD

2.000.000đ
2.800.000đ
Mua ngay

VANG CƠ CAVS F-5000 GOLD

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

ANA DSP 6800

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: ANA

VANG CƠ ANA DSP 6800

2.800.000đ
3.500.000đ
Mua ngay

VANG CƠ ANA DSP 6800

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Vang Cơ AM K-820

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: VINA KTV

Vang Cơ AM K-8200

1.900.000đ
1.900.000đ
Mua ngay

Vang Cơ AM K-8200

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

MIXER JARGUAR KM-202

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR-KOREA

MIXER JARGUAR KM-202

Liên hệ để có giá sỉ
2.900.000đ
Mua ngay

MIXER JARGUAR KM-202

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

MIXER JARGUAR PA-230M

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR-KOREA

MIXER JARGUAR PA-230M

Liên hệ để có giá sỉ
2.900.000đ
Mua ngay

MIXER JARGUAR PA-230M

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

PARAMAX PLATINUM DX-2500AIR DSP

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: PARAMAX

PARAMAX PLATINUM DX-2500AIR DSP

3.900.000đ
4.990.000đ
Mua ngay

PARAMAX PLATINUM DX-2500AIR DSP

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

MIXER GUINNESS F-330

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: GUINNESS

MIXER GUINNESS F-330

Liên hệ để có giá sỉ
2.500.000đ
Mua ngay

MIXER GUINNESS F-330

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

GUINNESS PDX-810B

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: GUINNESS

Mixer chỉnh cơ GUINNESS PDX-810B

2.400.000đ
2.600.000đ
Mua ngay

Mixer chỉnh cơ GUINNESS PDX-810B

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: GUINNESS

Vang Cơ GUINNESS PDX-710B

1.900.000đ
2.160.000đ
Mua ngay

Vang Cơ GUINNESS PDX-710B

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

T-ACOUSTIC DSP-800

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: T-ACOUSTIC

VANG CƠ T-ACOUSTIC DSP-800

2.800.000đ
3.800.000đ
Mua ngay

VANG CƠ T-ACOUSTIC DSP-800

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

CAVS F-6000

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: CAVS

VANG CƠ CAVS F-6000

2.500.000đ
3.500.000đ
Mua ngay

VANG CƠ CAVS F-6000

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Về đầu trang
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/hoanglam2606/