VANG CƠ

VANG CƠ

VANG CƠ

VANG CƠ

VANG CƠ XỊN,VANG CƠ GIÁ SĨ
VANG CƠ GIÁ SĨ
Tags: VANG CƠ

CAVS F7000 Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: CAVS

Vang Cơ CAVS F7000 Pro

2.600.000đ
3.600.000đ
Mua ngay

Vang Cơ CAVS F7000 Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Chống Hú Micro Tacoustic F100 Digital

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: T-Acoustic

Chống Hú Micro Tacoustic F100 Digital Chính Hãng

Liên hệ để có giá sỉ
6.500.000đ
Mua ngay

Chống Hú Micro Tacoustic F100 Digital Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Vang Cơ CAVS F6000 Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: CAVS

Vang Cơ CAVS F6000 Pro Chính Hãng

2.400.000đ
3.300.000đ
Mua ngay

Vang Cơ CAVS F6000 Pro Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

T-Acoustic DSP-6600Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: T-Acoustic

Vang Cơ T-Acoustic DSP-6600Pro Chính Hãng

3.600.000đ
3.800.000đ
Mua ngay

Vang Cơ T-Acoustic DSP-6600Pro Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Vang Cơ AM K-9800

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: VINA KTV

Vang Cơ AM K-9800 Chính Hãng

1.950.000đ
2.500.000đ
Mua ngay

Vang Cơ AM K-9800 Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

JARGUAR S800 PLATINUM

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR

VANG CƠ JARGUAR S800 PLATINUM

4.500.000đ
5.000.000đ
Mua ngay

VANG CƠ JARGUAR S800 PLATINUM

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

NEX FX8- 2021

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: NEX acoustic

Vang cơ NEX FX8- 2021 Chính Hãng

2.100.000đ
3.500.000đ
Mua ngay

Vang cơ NEX FX8- 2021 Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

TD-Acoustic CB-800ultra

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ:

Nâng Tiếng TD-Acoustic CB-800ultra Chính Hãng

1.900.000đ
2.800.000đ
Mua ngay

Nâng Tiếng TD-Acoustic CB-800ultra Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

JARGUAR S600 PLATINUM

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR

VANG CƠ JARGUAR S600 PLATINUM

3.100.000đ
4.000.000đ
Mua ngay

VANG CƠ JARGUAR S600 PLATINUM

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Vang cơ NEX FX9 Plus

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: NEX acoustic

Vang cơ NEX FX9 Plus Chính Hãng

2.200.000đ
2.800.000đ
Mua ngay

Vang cơ NEX FX9 Plus Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

NEX DFX6 Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: NEX acoustic

Vang Cơ NEX DFX6 Chính Hãng

1.800.000đ
2.500.000đ
Mua ngay

Vang Cơ NEX DFX6 Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

NEX Acoustic DAC 233

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: NEX acoustic

Nâng Tiếng NEX Acoustic DAC 233 Chính Hãng

1.700.000đ
2.200.000đ
Mua ngay

Nâng Tiếng NEX Acoustic DAC 233 Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Vang Cơ Cao Cấp T-Acoustic A6 Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: T-ACOUSTIC

Vang Cơ Cao Cấp T-Acoustic A6 Pro

3.200.000đ
3.800.000đ
Mua ngay

Vang Cơ Cao Cấp T-Acoustic A6 Pro

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

NEX FX9 LIMITED Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: NEX acoustic

Vang Cơ NEX FX9 LIMITED Chính Hãng

2.200.000đ
2.800.000đ
Mua ngay

Vang Cơ NEX FX9 LIMITED Chính Hãng

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

T-ACOUSTIC DSP 6600

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: t-acoustic

VANG CƠ CAO CẤP T-ACOUSTIC DSP 6600

Liên hệ để có giá sỉ
4.500.000đ
Mua ngay

VANG CƠ CAO CẤP T-ACOUSTIC DSP 6600

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-6 BLUETOOTH

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: T-ACOUSTIC(USA)

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-6 BLUETOOTH

Liên hệ để có giá sỉ
3.200.000đ
Mua ngay

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-6 BLUETOOTH

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-9 OPTICAL

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: t-acoustic

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-9 OPTICAL

Liên hệ để có giá sỉ
3.000.000đ
Mua ngay

VANG CƠ T-ACOUSTIC A-9 OPTICAL

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

CAVS F-7000

Công suất tối đa: Bass: Treble: Xuất xứ: CAVS

Vang Cơ CAVS F-7000

2.600.000đ
3.200.000đ
Mua ngay

Vang Cơ CAVS F-7000

Công suất tối đa: Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Về đầu trang
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/hoanglam2606/