Phần mềm vang số

Phần mềm vang số

Phần mềm vang số

Phần mềm vang số

Phần mềm vang số
Phần mềm vang số
Download

1. Phần mềm vang số

-phần mềm vang số tacoustic DSP 8600: tải file tại đây

-phần mềm vang số cao cấp t-acoustic DSP 9900PRO: tải file tại đây

- phần mềm vang số PARAMAX MX2000: tải file tại đây

-phần mềm vang số JBL KX200: tải file tại đây

-phần mềm vang số JBL KX180:tải file tại đây

-phần mềm vang số DMX DK 5802 :tải file tại đây

-phần mềm vang số ANA DSP6900 : tải file tại đây

-phần mềm vang số ANA DSP6700 :tải file tại đây

-phần mềm vang số liền công suất T-acoustic T-2350pro/ T-2350 Gold : tải file tại đây

-phần mềm vang số RKB K1000pro : tải file tại đây 

-phần mềm vang số DB S750 : tải file tại đây

-phần mềm vang số DB D900 : tải file tại đây

-phần mềm vang số x5/x6/x8/bfaudio 306d : tải file tại đây

-cài RS232 cho win 7 : tải file tại đây

-cài RS232 cho win xp : tải file tại đây

2. phần mềm cập nhật

-vol 66 arirang smartk / smartk +:tải file tại đây

-vol 65 arirang smartk + : tải file tại đây

- vol 64 arirang smartk +:tải file tại đây

-vol 64 arirang 3600HDMI : tải file tại đây

-phần mềm cật nhật smartk + hát youtube online phiên bản VFD : tải file tại đây

--phần mềm cật nhật smartk + hát youtube online phiên bản LED https://drive.google.com/file/d/1EtAbSJSloTAxQGjj88IZQTgm25qR28LV/view

Về đầu trang
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/hoanglam2606/