Phần mềm vang số

Phần mềm vang số

Phần mềm vang số

Phần mềm vang số

Phần mềm vang số
Phần mềm vang số
Download

1. Phần mềm vang số

-phần mềm vang số paramax mx2000/upload/ckfinder/files/PARAMAX%20MX-2000_exe.rar

-phần mềm vang số JBL KX200/upload/ckfinder/files/JBL-KX200.rar

-phần mềm vang số JBL KX180/upload/ckfinder/files/KX180EN_V1_0_2%20PC-GUI.rar

-phần mềm vang số DMX Dk 5802/upload/ckfinder/files/DK-5802.rar

-phần mềm vang số ANA DSP6900/upload/ckfinder/files/Audio1_0_8EN(6900).rar

-phần mềm vang số ANA DSP6700/upload/ckfinder/files/DSP6700__V1_03.rar

-phần mềm vang số liền công suất T-acoustic T-2350pro/upload/ckfinder/files/T-2350Pro.rar

-phần mềm vang số RKB K1000pro/upload/ckfinder/files/K1000PRO.rar

-phần mềm vang số DB S750/upload/ckfinder/files/dB-S750.zip

-phần mềm vang số DB D900/upload/ckfinder/files/dB%20acoustic%20D900.zip

-phần mềm vang số x5/x6/x8/bfaudio 306d/upload/ckfinder/files/Audio%20Effect%20Controller.rar

-cài RS232 cho win 7/upload/ckfinder/files/Cai%20USB%20RS232%20cho%20Win%207%20CH341SER(64-32%20bit).rar

-cài RS232 cho win xp/upload/ckfinder/files/Cai%20USB%20RS232%20cho%20Win%20XP%20CH341SER.rar

2. phần mềm cập nhật

-vol 65 arirang smartk +/upload/ckfinder/files/othersong.zip

- vol 64 arirang smartk +/upload/ckfinder/files/othersong.rar

-vol 64 arirang 3600HDMI/upload/ckfinder/files/HDMI_VOL64.rar

-phần mềm cật nhật smartk + hát youtube online phiên bản VFD :https://drive.google.com/file/d/1W-WkYvzwuaYmcTocQFzSP6b0MHjefQZ7/view?usp=sharing

--phần mềm cật nhật smartk + hát youtube online phiên bản LED :https://drive.google.com/file/d/1I53LLkcdyS2cNWmfEFEFd4oWiVehisUv/view?usp=sharing

Về đầu trang