AMPLY KARAOKE

AMPLY KARAOKE

AMPLY KARAOKE

AMPLY KARAOKE

AMPLY KARAOKE
AMPLY KARAOKE
Tags: AMPLY KARAOKE

VANG SỐ LIỀN CÔNG SUẤT T-ACOUSTIC T-2350 PRO

Công suất tối đa: 350W X 2 Bass: Treble: Xuất xứ: USA/CHINA

VANG SỐ LIỀN CÔNG SUẤT T-ACOUSTIC T-2350 PRO

9.500.000đ
Mua ngay

VANG SỐ LIỀN CÔNG SUẤT T-ACOUSTIC T-2350 PRO

Công suất tối đa: 350W X 2 Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: 20HZ-20KHZ Độ nhạy: 20HZ-20KHZ

JARGUAR SUHYOUNG PA-701A

Công suất tối đa: 1000W Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR SUHYOUNG

AMPLY JARGUAR SUHYOUNG PA-701A

8.700.000đ
8.900.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUAR SUHYOUNG PA-701A

Công suất tối đa: 1000W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

JARGUAR PA-506HI

Công suất tối đa: 600 W / 2 LOA Bass: Treble: Xuất xứ: HÀN QUỐC

AMPLY JARGUAR PA-506HI

7.900.000đ
7.960.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUAR PA-506HI

Công suất tối đa: 600 W / 2 LOA Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: 20 HZ - 20 KHZ Độ nhạy: 20 HZ - 20 KHZ

JARGUAR PA-606XG

Công suất tối đa: 1360W Bass: Treble: Xuất xứ: Hàn Quốc

AMPLY JARGUAR PA-606XG

9.700.000đ
9.900.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUAR PA-606XG

Công suất tối đa: 1360W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

JARGUAR PA-700A

Công suất tối đa: 1000 W / 2 LOA Bass: Treble: Xuất xứ: HÀN QUỐC

AMPLY JARGUAR PA-700A

8.200.000đ
8.300.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUAR PA-700A

Công suất tối đa: 1000 W / 2 LOA Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: 20 HZ - 20 KHZ Độ nhạy: 20 HZ - 20 KHZ

JARGUAR PA-600A

Công suất tối đa: 700 W / 2 LOA Bass: Treble: Xuất xứ: HÀN QUỐC

AMPLY JARGUAR PA-600A

6.400.000đ
6.450.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUAR PA-600A

Công suất tối đa: 700 W / 2 LOA Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

JARGUAR PA-503A

Công suất tối đa: 500 W / 2 LOA Bass: Treble: Xuất xứ: HÀN QUỐC

AMPLY JARGUAR PA-503A

6.150.000đ
6.200.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUAR PA-503A

Công suất tối đa: 500 W / 2 LOA Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: 20 HZ - 20 KHZ Độ nhạy: 20 HZ - 20 KHZ

JARGUR SUHYOUNG PA-503AB

Công suất tối đa: 500W Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR SUHYOUNG

AMPLY JARGUR SUHYOUNG PA-503AB

6.600.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUR SUHYOUNG PA-503AB

Công suất tối đa: 500W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

JARGUR SUHYOUNG PA-602A

Công suất tối đa: 700W Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR SUHYOUNG

AMPLY JARGUR SUHYOUNG PA-602A

7.350.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUR SUHYOUNG PA-602A

Công suất tối đa: 700W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

JARGUR SUHYOUNG PA-601A

Công suất tối đa: 700W Bass: Treble: Xuất xứ: JARGUAR SUHYOUNG

AMPLY JARGUR SUHYOUNG PA-601A

6.800.000đ
Mua ngay

AMPLY JARGUR SUHYOUNG PA-601A

Công suất tối đa: 700W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

GUINNESS SPA-680D

Công suất tối đa: 985W Bass: Treble: Xuất xứ: HÀN QUỐC

AMPLY GUINNESS SPA-680D

6.680.000đ
Mua ngay

AMPLY GUINNESS SPA-680D

Công suất tối đa: 985W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

GUINNESS SPA-390D

Công suất tối đa: 400 W Bass: Treble: Xuất xứ: HÀN QUỐC

AMPLY GUINNESS SPA-390D

5.680.000đ
Mua ngay

AMPLY GUINNESS SPA-390D

Công suất tối đa: 400 W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Amply Paramax SA-999 AIR

Công suất tối đa: 500W Bass: Treble: Xuất xứ: PARAMAX

Amply Paramax SA-999 AIR

Liên hệ
Mua ngay

Amply Paramax SA-999 AIR

Công suất tối đa: 500W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Amply SA-888 AIR

Công suất tối đa: 350W Bass: Treble: Xuất xứ: PARAMAX

Amply Paramax SA-888 AIR

Liên hệ
Mua ngay

Amply Paramax SA-888 AIR

Công suất tối đa: 350W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

SA-999 PIANO

Công suất tối đa: 500 W Bass: Treble: Xuất xứ: CTY PARAMAX

AMPLY PARAMAX SA-999 PIANO

Liên hệ
Mua ngay

AMPLY PARAMAX SA-999 PIANO

Công suất tối đa: 500 W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

SA 888 PIANO

Công suất tối đa: 550W Bass: Treble: Xuất xứ: Paramax

AMPLY PARAMAX SA 888 PIANO

Liên hệ
Mua ngay

AMPLY PARAMAX SA 888 PIANO

Công suất tối đa: 550W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: 20Hz - 20KHz Độ nhạy: 20Hz - 20KHz

BOSTON AUDIO PA-6200II

Công suất tối đa: 400W Bass: Treble: Xuất xứ: BOSTON

Ampli BOSTON AUDIO PA-6200II

10.500.000đ
11.390.000đ
Mua ngay

Ampli BOSTON AUDIO PA-6200II

Công suất tối đa: 400W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

PA-7000N

Công suất tối đa: 600W Bass: Treble: Xuất xứ: BOSTON

Amply Boston audio PA-7000N

7.200.000đ
85.000.000đ
Mua ngay

Amply Boston audio PA-7000N

Công suất tối đa: 600W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

BOSTON PA 8000N

Công suất tối đa: 600 W Bass: Treble: Xuất xứ: KOREA - BOSTON

AMPLI BOSTON PA 8000N

10.000.000đ
10.490.000đ
Mua ngay

AMPLI BOSTON PA 8000N

Công suất tối đa: 600 W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

BOSTON PA 1100N

Công suất tối đa: 300W Bass: Treble: Xuất xứ: HÀN QUỐC

AMPLY BOSTON PA 1100N

6.000.000đ
6.500.000đ
Mua ngay

AMPLY BOSTON PA 1100N

Công suất tối đa: 300W Bass: Treble: Cấu trúc loa: Dải tần số: Độ nhạy:

Về đầu trang